-

Gözden kaçırmayın

Antalya Tabip Odası Genel Kurulu ve Başkanlık Seçimleri YaklaşıyorAntalya Tabip Odası Genel Kurulu ve Başkanlık Seçimleri Yaklaşıyor

Sertifikalı Eğitim Programları, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği'ne göre yürütülmektedir. Bu yönetmeliğin 5. maddesi, ikinci fıkrası, (b) bendine istinaden Sülük Sertifikalı Eğitim Programı Standardı, 17.04.2024 tarihli ve E-99910406-799-241314389 sayılı Makam Onayı ile revize edilmiştir. Söz konusu standarda aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

#SertifikalıEğitimProgramları #SağlıkBakanlığı #EğitimYönetmeliği #SülükSertifikalıEğitimProgramı