-

Gözden kaçırmayın

Manavgat'ta turizm sektörüne yönelik çocuk ihmal ve aile eğitimi eğitimi düzenlendiManavgat'ta turizm sektörüne yönelik çocuk ihmal ve aile eğitimi eğitimi düzenlendi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Cuma hutbesi, topluma önemli mesajlar iletti. Hutbede özellikle öfke kontrolüne ve kişisel erdemlere vurgu yapıldı. Öfkenin hayatta önemli bir meziyet olduğu belirtildi ve dini metinlerde öfke anında sergilenmesi gereken ahlaki davranışlara dikkat çekildi.

İlçe müftülüğü tarafından verilen hutbede, insanların öfkelerine hakim olmalarının hayatta önemli olduğu vurgulandı. Öfkenin zararlarından kaçınmanın hayatı daha sağlıklı ve huzurlu kılacağı belirtildi. Hutbe, Kur'an-ı Kerim'de yer alan "O müminler ki, büyük günahlardan ve hayâsızlıktan kaçınırlar. Öfkelendikleri zaman affederler" ayetiyle desteklendi.

Bireylerin, toplumsal ve bireysel ilişkilerinde öfke kontrolünü sağlamalarının önemi vurgulandı. Kızgınlık anlarında sakinliği koruyarak, affediciliği öne çıkarma tavsiyesinde bulunuldu. Bu tavsiyenin, bireysel ilişkilerde olduğu kadar toplumsal barışa da katkı sağlayacağı ifade edildi.

Yetkililer, hutbenin sonunda topluma hitap ederek, öfkeyi kontrol etme ve kişisel sorumlulukları yerine getirme konusunda rehberlik etmeye devam edeceklerini vurguladılar. Ayrıca, öfke yönetimi hakkındaki bilinç düzeyini artırmak ve toplumun bu konuda farkındalığını güçlendirmek amacıyla çeşitli eğitim ve etkinlikler düzenleyeceklerini duyurdular. Bu mesajlar, Antalya Muratpaşa'da yerel halk tarafından olumlu bir şekilde karşılanmış ve bölgesel barışa katkı sağlama potansiyeliyle dikkat çekmiştir.

#Antalya #CumaHutbesi #ÖfkeKontrolü #KişiselErdem #ToplumsalBarış