-

Gözden kaçırmayın

Kemer Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın Dijital Dönüşüm Programı kapsamında HIMSS EMRAM Seviye 6 Dijital Hastane Ödülü'nü kazandı.Kemer Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın Dijital Dönüşüm Programı kapsamında HIMSS EMRAM Seviye 6 Dijital Hastane Ödülü'nü kazandı.

Sertifikalı Eğitim Programları, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete'de yürürlüğe konulan Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu konuya ilişkin mevzuatın 5. maddesi, ikinci fıkrası, (b) bendi uyarınca, Refleksoloji Sertifikalı Eğitim Programı Standardı, 17.04.2024 tarihli ve E-99910406-799-241329303 sayılı Makam Onayı ile revize edilmiştir. Söz konusu Standarda ulaşmak için tıklayınız.

#SertifikalıEğitimProgramları #SağlıkBakanlığı #EğitimYönetmeliği #RefleksolojiSertifikalıEğitim #StandartRevizyonu