-

Gözden kaçırmayın

Turizm Sektörü Havayolu Şirketleri ile Güçleniyor: Şehirlerarası ve Uluslararası Doğrudan Uçuşlar Yeniden PlanlanıyorTurizm Sektörü Havayolu Şirketleri ile Güçleniyor: Şehirlerarası ve Uluslararası Doğrudan Uçuşlar Yeniden Planlanıyor

Antalya bölgesinde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda eğitim ve aile konularına dikkat çekildi. Antalya iş ve sanayi camiasının önde gelen isimleri, eğitim sektörü temsilcileri ve medya mensupları bu toplantıda bir araya geldi. Toplantının amacı, "Gelecek Anne İle Başlar" sloganıyla yola çıkan Momtalks eğitim programının Antalya'da düzenlenmesiydi.

Bu projede, anne ve aile eğitimine katkı sunan kişi ve kurumlarla iş birliği yapılması hedefleniyor. Toplantıda, yerel iş dünyası liderleri projenin bölge için sunduğu faydaları değerlendirerek desteklerini ifade ettiler. İş birliği ve projenin yerel düzeyde nasıl katma değer yaratabileceği üzerine stratejiler geliştirilmesi planlandı.

Toplantıda yapılan konuşmalarda eğitim ve ailenin toplumsal kalkınmadaki rolü vurgulandı. İleri gelenler, bu tür girişimlerin kentin sosyoekonomik yapısına katkı sağlayacağını belirttiler. Gelecek planlamalarında, eğitim programının Antalya'da nasıl bir etki yaratabileceği ve hangi alanlarda fayda sağlayabileceği üzerinde yoğunlaşıldı. Yapılan toplantı ve görüşmeler sonucunda, bölgesel eğitim ve aile yapısını destekleyecek adımların atılması konusunda fikir birliğine varıldı.

#Antalya #eğitim #aile #toplantı #Momtalks